Μήπως κάποιος διαβάζει το GMAIL σου χωρίς να το ξέρεις;

17views

 

Πολλές φορές κάποιος τρίτος μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριαμό μας ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Google (gmail). Πώς μπορούμε να το ξέρουμε;

Η Google λανσάρε ένα νέο εργαλείο. Αυτό μας επιτρέπει με ευκολία να βλέπουμε ποιες συσκευές έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους λογαριασμούς μέσα στον τελευταίο μήνα. Έτσι ελέγχεται παράλληλα η πιθανότητα να έχει παραβιαστεί κάποιος από αυτούς. Ή να χρησιμοποιείται κάποια άγνωστη προς εμάς συσκευή.

Το νέο εργαλείο μπορείτε να το βρείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας κάτω από τη λίστα “Devices and Activity Dashboard”. Ή ενώ είστε συνδεδμένος στο λογαριασμό σας να πάτε εδώ. 

Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάτι άγνωστο ή ύποπτο, π.χ. αν δείτε συσκευή android να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας ενώ έχετε IPHONE  τότε μπορείτε να ασφαλίσετε τον λογαριασμό σας (επιλογή “Secure your account”) αλλάζοντας κωδικό, ενεργοποιώντας την πιστοποίηση σε δύο βήματα (two-step verification) κλπ

Ίσως σε ενδιαφέρουν