Σύγχρονες ερωτικές σχέσεις

mysterious woman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(από Βέργου Ιωάννα)

Και μαζί και μόνοι

Οι άνθρωποι είναι όντα κοινωνικά. Μια από τις θεμελιώδεις αλήθειες για
τη ζωή είναι ότι βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον. Πετυχαίνουμε μαζί ό,τι
δεν μπορούμε να πετύχουμε μόνοι μας. Παρόλα αυτά ο κάθε άνθρωπος
είναι διαφορετικός. Διακατέχεται από διαφορετικές ανησυχίες, έχει
διαφορετικά όνειρα και προσδοκίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν δεν
συγκλίνουν σε αρκετά σημεία δύο άνθρωποι, να προκύψουν συγκρούσεις
είτε για υλικά αγαθά είτε για συμβολικά αγαθά. Ειδικά στις ερωτικές σχέσεις.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΣύγχρονες ερωτικές σχέσεις